Grun SK s.r.o. | Grúň SK s.r.o.
Energie a tepla priemysel patrí medzi hlavné aktivity, na ktoré sa vzťahuje Grun SK s.r.o.. V oboch oblastiach skupiny, poskytuje komplexné služby od uskutočniteľnosti...
Obnoviteľných zdrojov energie, efektívne využíva prírodné zdroje ako slnečné žiarenie, vietor, dážď a teplo, ktoré sú prirodzene obnovovať. Obnoviteľných zdrojov energie...
Ľudstvo produkuje odpad, ktorý je prirodzeným zdrojom energie z obnoviteľných zdrojov. Skladovanie odpadov a spracovania je rastúci spoločenský problém, jeho recykláciu a...

Grun SK s.r.o.

Grun SK s.r.o. bola založená v roku 2008. Počas piatich rokov svojej existencie Grun SK s.r.o. stal silný poradenstvo, investičná a vykonávanie skupiny v rôznych oblastiach energetiky. Začína jeho úspech s projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, Grúň SK s.r.o. postupne a výrazne rozšírila portfólio svojich služieb. Vďaka spolupráci s top vnútroštátnych, ako aj zahraničných odborníkov, Grúň SK s.r.o. patrí medzi najrýchlejšie rastúce slovenské spoločnosti v energetike. Skupiny ambíciou je neustále rozširuje tým, že ponúka comprehensivestrategic riešení v oblasti energetiky.